Parafia pw. św. Wojciecha w Rozłazinie

ul. Długa 27

84-218 Łęczyce

tel. (58) 678-99-86


Proboszcz parafii:

ks. dr Sławomir Kozioł

e-mail: slawkoz@kki.net.pl
Galeria parafii   

        


Gazetka parafialna

Artykuł o GENDER kliknij tutaj

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 28.09.2014r.-


EWANGELIA (Mt 21,28-32)


Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

"Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: >Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy<. Ten odpowiedział: >Idę, Panie<, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: >Nie chcę<. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?".

Mówią Mu: "Ten drugi".

Wtedy Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć".


Oto słowo Pańskie.


Ważne adresy:

Kraków 2016


Diecezja Pelplińska

Kamera z groty w Lourdes


TV Miłosierdzie - Łagiewniki

Kamera z grobu bł. Jana Pawła II

Kamera z Sanktuarium w Fatimie


Źródło informacji o kościele

Copyright by Parafia Rozłazino